Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “fariza” veya “iş” manaına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet hizmetlerinde kullanılırdı.

Tutarlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek için kullanılmaya esaslandı. Bu görevliler, örneğin mutluluk daireleri veya kiliselerde çeşitli hizmetlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda bulunan herhangi bir kişeksiksiz tarif etmek için kullanılmaya esaslandı. Günümüzde, “official” kelimesi ekseri hükümet, spor veya iş dünyası kadar resmi bir konumda bulunan kişsonra veya kurumları tarif etmek için kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, kelime resmi veya salahiyetli bir konumda bulunan herhangi bir kişeksiksiz tarif etmek için kullanılmaya esaslamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir